064-9981905 คุณแพร ใครมีปัญหาเรื่องเงินร้อนเงิน ติดต่อเราได้เลย

โดย Tommy เมื่อ 4 ก.ย. 2561 11:23 น.

064-9981905 คุณแพร ใครมีปัญหาเรื่องเงินร้อนเงิน ติดต่อเราได้เลย 

เงื่อนไขการสมัคร 

•อายุ 20-64 ปี 

•มีสัญชาติไทย 

•บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้) 

•อายุการทำงานปัจจุบัน → พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป → พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป 

•มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส 

•มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 

•รูปถ่ายบัตรประชาชน 

•รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน 

•รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน) 

•รูปถ่ายบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 ข้อมูลสินเชื่อ 

         วงเงินอนุมัติ 

→ รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน  

→ รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่อปี สูงสุดไม่เกิน 28% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-13% ต่อปี) วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ ค่าติดตามทวงถามหนี้ พ้นกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป 10 บาท/วัน (สูงสุด 100 บาท) พ้นกำหนดชำระตั้งแต่ 31 วันเป็นต้นไป 100 บาท/30วัน 

 ติดต่อเพิ่มเติม  โทร.064-9981905 คุณแพร 

                          Email;abbpool@gmail.com 

                         ที่อยู่ 39/2 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

เข้าชม 283 คน

แสดงความคิดเห็น

หมวดหมู่เว็บบอร์ด