เงินกู้ สินเชื่อเงินด่วน เงินสดฉุกเฉิน กู้ได้ไว ติดประวัติการเงินก็กู้ได้

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ เงินกู้ สินเชื่อเงินด่วน เงินสดฉุกเฉิน กู้ได้ไว ติดประวัติการเงินก็กู้ได้

50,000 บาท

บริการ-รับจ้าง

บริการเงินด่วน เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อเงินสด เงินกู้ด่วน
รู้ผลอนุมัติไว เอกสารไม่ยุ่งยาก
สำหรับพนักงานประจำ
พนักงานโรงงาน เจ้าของกิจการ
พ่อค้าแม่ค้าฯลฯหรือทุกอาชีพก็สามารถกู้ได้ทุกกรณี


สอบถามเพิ่มเติมปรึกษาได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเงิน 0808281780 อ้น

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา
1.ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.มีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3.มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด (กรณีพ่อค้าแม่ค้า/พนักงานที่รับเป็นเงินสดกรุณาแจ้งด้วย)
4.กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้า/สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
ของบริษัทหรือของท่าน
5.รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน
(มีหรือไม่มีก็ได้บางกรณีอาจจำเป็นต้องใช้ถ้าไม่มีกรุณาแจ้งด้วย)

เราบริการในพื้นที่กรุงเทพ รังสิต ดอนเมือง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ
ปทุมธานี นนท์บุรี สมุทรสาคร ปราจีนบุรี อยุธยา พระราม2 นครนายก หรือพื้นที่ใกล้เคียง


ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย
เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
รายการ รายการ
<> เครื่องเบิกและชำระเงินเงินสดอัตโนมัติ ไม่มี
<> ธนาคารพานิชย์ และจุดบริการชำระเงินที่จัดไว้ให้ (คิดอัตราที่ผู้ให้บรการแต่ละรายกำหนด)
<> ค่าปรับกรณีคืนเช็ค ไม่มี
<> ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ / สูญหาย 200บาท/ครั้ง
<> ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งการชำระ ไม่มี
<> ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี ไม่มี
<> ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย ไม่มี
<> ค่าธรรมเนียมตัวบัตรเครดิตใหม่ ทดแทนบัตรเดิม ไม่มี
• ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร
- ธ.กรุงศรีอยุธยา ฟรี!!
- ธ.ไทยพาณิชย์ ฟรี!!
- ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี ฟรี!!
- ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) ฟรี!!
• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด )
- ธ.กรุงศรีอยุธยา 5 บาท / 10 บาท / ครั้ง
- ธ.ไทยพาณิชย์ 15 บาท / 20 บาท / ครั้ง
- ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย 15 บาท / 30 บาท / ครั้ง
- ธ.ทหารไทย 10 บาท / 30 บาท / ครั้ง
• ชำระที่จุดบริการรับชำระ (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด )
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท /15 บาท / ครั้ง
- ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST 10 บาท /10 บาท / ครั้ง
- เทสโกโลตัสทุกสาขา 10 บาท /10 บาท / ครั้ง
- mPay Station 10 บาท /10 บาท / ครั้ง
- ศูนย์บริการลูกค้าทีไอที 10 บาท /10 บาท / ครั้ง
• ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด )
- ผ่านบริการ Ture Money 10 บาท /10 บาท / ครั้ง
- ผ่านบริการ MPay 10 บาท /10 บาท / ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร
- ธ.กรุงไทย 5 บาท / 10 บาท / ครั้ง
- ธ.ไทยพานิชย์ 10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
- ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี 10 บาท / 20 บาท / ครั้ง
• ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
สำหรับยอดค้างชำระ 1-2 งวด 250 บาท / งวด
สำหรับยอดค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป 350 บาท / งวด
• ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม
- ธ.กรุงศรีอยุธยา 10 บาท / ครั้ง
- เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่ายเอทีเอ็มพูล ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท / ครั้ง
- เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท / ครั้ง
ที่อยู่80/95 ม.6 ชอยพหลโยธิน59 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
เข้าชม 4937 คน

แสดงความคิดเห็น